Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 26, 2019

Jak wygląda ich domowe gniazdko? Tamara tłumaczy, na czym fokusują się współcześni rodzice. Bartek wyjaśnia, dlaczego jego zdaniem strach zabija spontaniczność i powoduje, że możemy przegapić najważniejsze momenty w życiu.