Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 5, 2019

Dzieci... Zjawisko tak ciekawe, że zainteresuje nawet tych, którzy ich nie mają. Bartek przytacza historię, która przydarzyła się pewnego szarego dnia. Ich mały synek patrzył przez okno długo i intensywnie. Co tam widział i co z tego wynikło dla jego taty?