Preview Mode Links will not work in preview mode

May 31, 2019

Czym jest przyjaźń? Tamara Arciuch i Bartek Kasprzykowski w najnowszym odcinku swojego podcastu pochylają się nad pojęciem przyjaźni. Hedonistyczna, interesowna, prawdziwa - każdej z nich doświadczyli. Dla Tamary przyjaźń to lojalność i to, że może na kogoś liczyć. Bartek podchodzi do tematu bardziej filozoficznie, powołuje się na Arystotelesa... Posłuchajcie, bardzo ciekawa rozmowa!